แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ งานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เพศ
Clear selection
สถานภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบอินเทอร์เน็ตแบบแลนมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ครู นักเรียนได้รับบริการด้านคอมคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์". Report Abuse