АНКЕТА для опитування випускників
Анкетування анонімне. Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за п’ятибальною шкалою (1- 5), де: «1» - незадовільно, «5» - відмінно
1. Я достатньо отримав теоретичних знань в процесі навчання для майбутньої професійної діяльності *
2. Я достатньо набув практичних навичок в процесі навчання для майбутньої професійної діяльності *
3. НПП університету пропагують та дотримуються принципів доброчесності *
4. Я задоволений вільним вибором дисциплін як способом формування своєї індивідуальної освітньої траєкторії *
5. Мені вистачало часу на самостійну роботу *
6. Навчальний процес добре поєднувався із інноваціями та науковими дослідженнями викладачів та студентів *
7. Я добре оволодів соціальними (м’якими) навичками (комунікабельність, вміння працювати в команді, креативно мислити, проявляти ініціативу та ін.) *
8. Проходження практики допомогло мені набути практичні навики *
9. До аудиторних занять залучались професіонали-практики, представники роботодавців *
10. Допоміжний персонал кафедри та деканату ' кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню *
11. Працівники бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо допомагали із пошуком та забезпеченням літературних джерел *
12. ДВНЗ «ХДАУ» сприяє працевлаштуванню своїх випускників *
13. Я наполегливо рекомендуватиму іншим навчатись в ДВНЗ «ХДАУ» за спеціальністю, де я навчався *
14. Я бажаю і надалі підтримувати мій університет та покращувати якість освіти *
15. Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці *
16. Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? *
17. Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? *
18. Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ» *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy