Music Lesson Registration Form [Term 2]| Đăng ký lớp học Âm nhạc Kỳ 2
Is your child a HAIS student?/Con bạn có phải là học sinh HAIS không?
Parent's Full Name/Họ và tên phụ huynh:
Your answer
Parent's Phone/Số điện thoại phụ huynh:
Your answer
Child's Name/Họ tên học sinh:
Your answer
Child's DOB/ngày sinh của con
MM
/
DD
/
YYYY
Monday - thứ Hai
3:30pm-4:00pm
4:00pm-4:30pm
4:00pm-5:00pm
4:30pm-5:00pm
Vocals (Ms. Mai)/ bài học thanh nhạc
Drums (Mr. Joshua)/ trống
Guitar (Teacher Jo)/ Ghi-ta
Tuesday - thứ Ba
3:30pm-4:00pm
4:00pm-4:30pm
4:00pm-5:00pm
4:30pm-5:00pm
Guitar (Mr. Tass)/ Ghi-ta
Bass (Mr. Tass)/ Ghi-ta Bass
Ukulele (Mr. Tass)/ Đàn Ukulele
Guitar (Teacher Jo)/ Ghi-ta
Drums (Mr. Joshua)/ trống
Vocals (Ms. Mai)/ bài học thanh nhạc
Wednesday- thứ Tư
3:30pm-4:00pm
4:00pm-4:30pm
4:00pm-5:00pm
4:30pm-5:00pm
Guitar (Teacher Jo)/ Ghi-ta
Drums (Mr. Joshua)/ trống
Vocals (Ms. Mai)/ bài học thanh nhạc
Thursday - thứ Năm
3:30pm-4:00pm
Drums (Mr. Joshua)/ trống
Guitar (Mr. Tass)/ Ghi-ta
Bass (Mr. Tass)/ Ghi-ta Bass
Ukulele (Mr. Tass)/ Đàn Ukulele
Friday - thứ Sáu
3:30pm-4:00pm
4:00pm-4:30pm
4:00pm-5:00pm
4:30pm-5:00pm
Vocals (Ms.Mai)/ bài học thanh nhạc
Drums (Mr. Joshua)/trống
Guitar (Teacher Jo)/ Ghi-ta
Comments - Thông tin khác:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hoi An International School. Report Abuse