แบบฟอร์ม การยืมสิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ
1. ยื่นแบบฟอร์มนี้ล่วงหน้า 3 วันทำการ
2. โดยข้าพเจ้าจะดูแลรักษาและทำความสะอาด สิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาที่ได้ยืมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้มีสภาพเรียบร้อย ไม่เสียหาย หากมีสิ่งใดที่ชำรุด เสียหาย ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะจัดหารายการที่ชำรุด/เสียหาย สภาพใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ มาทดแทนภายใน 7 วัน
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) *
E-mail address *
สถานะ (Status) *
รหัสนักศึกษา (ID)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Telephone) *
หน่วยงาน (Department) *
วัตถุประสงค์ของการขอใช้ (Purpose of Request) *
(โปรดระบุ ชื่อโครงการ / รายละเอียด)
วันที่เริ่มขอใช้ (Date of Request) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วันที่สิ้นสุดการขอใช้ (End Date of Request) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
รายการ (List) *
(สามารถยืมได้มากกว่า 1 รายการ)
Required
รายการที่ขอยืม *
(โปรดระบุรายละเอียด/ระบุจำนวน)
เอกสารแนบ (Attach)
(สามารถแนบเอกสาร / โครงการ) จำนวนไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB.
(ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯให้ส่งคืนสิ่งของได้ไม่เกิน 1 วัน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. - Terms of Service - Additional Terms