רישום למבחן קבלה לתואר שני (תשע"ט)

בחינת קבלה לתואר שני לשנה"ל תשע"ט תתקיים בתאריך 22.4.18 בשעה 18.00 (מיקום הבחינה ימסר בהמשך).
במהלך המבחן תקבלו מאמר מדעי (באנגלית) ותדרשו לענות על 25 שאלות אמריקאיות. משך הבחינה הינו שעתיים וחצי. אנו מאשרים שימוש במילון אוקספורדי (לא אלקטרוני).

סטודנטים שממוצע הציונים שלהם בתואר ראשון 85 ומעלה פטורים ממבחן קבלה (ראו רשימה שמות לפי ת.ז. ומכתב הסברה המפורסמים בהודעות באתר הפקולטה).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question