Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT ASAS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPATAN DAN TUJUAN BERURUSAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. PERKHIDMATAN TERAS

  Captionless Image

  Pemberian Peruntukan Projek Pembangunan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dasar dan Perundangan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Khidmat Nasihat Teknikal dan Bukan Teknikal

  This is a required question

  D. PERKHIDMATAN SOKONGAN

  Sistem dan Aplikasi Elektronik PBT

  Sistem ePBT dan Sistem OSC Online
  This is a required question

  E. PERKHIDMATAN KHIDMAT PELANGGAN

  Pada pandangan anda, semasa berurusan dengan pegawai dan kakitangan JKT adalah :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question