Реєстраційна форма судді Четвертого Всеукраїнського Дебатного Турніру "Серце Києва"

Правила реєстрації:
1. Реєстрація для суддів припиняється о 20.00 год. 14 листопада 2010 року.
2. Всі графи є обов’язковими для заповненнями суддями.
3. Судді реєструються у порядку надходження їхніх заявок.
4. Судді, які реєструються після умовного завершення реєстрації, потрапляють до списку очікування і одержують можливість взяти участь у Турнірі, якщо один чи кілька зареєстрованих суддів відмовляються від участі у Турнірі
5. Cуддя вважається зареєстрованим з моменту заповнення даної реєстраційної форми.
6. Судді відповідають за правдивість відомостей, які вони зазначають в реєстраційних формах. У разі повідомлення неправдивих відомостей, Оргкомітет може відмовити в реєстрації.
7. Оргкомітет залишає за собою право в разі потреби надіслати судді запит щодо його (її) участі в дебатах. Якщо в результаті одержання запиту з’ясується, що суддя не має належного досвіду суддівства, Оргкомітет може відмовити судді в участі у Турнірі.
8. Оргкомітет залишає за собою право відмовити в реєстрації суддям, які не користуються гарною репутацією в Оргкомітету Турніру (наприклад, суддя реєструвався з метою участі у „Серці Києва” – 2006, 2007, 2008, але своєчасно не повідомив про свою неучасть у Турнірі; суддя негідно поводився під час проведення „Серця Києва” – 2006, 2007, 2008; суддя діяв у подібний спосіб під час інших заходів, які проводилися ВМГО „Дебатна Академія” тощо).
9. В разі потреби надіслання офіційного запрошення, просимо обов’язково зазначити ПІБ та посаду особи, на ім’я якої воно надсилається, ПІБ осіб, яким воно виписується, а також іншу необхідну для учасників Турніру інформацію.
10. Заповнюючи дану реєстраційну форму, суддя підтверджує, що ознайомлений з умовами проведення Турніру й правилами реєстрації, та погоджується з ними.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question