Καταγραφή απόψεων για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού
Η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας σε μια πόλη όπως Λεμεσός απαιτεί μια σειρά υποδομών, μέτρων και πολιτικών με βασικά τα παρακάτω:
• Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και κάλυψης του δικτύου Δημοσίων Συγκοινωνιών
• Εισαγωγή ολοκληρωμένων υποδομών για ασφαλή διακίνηση πεζών, ποδηλατιστών και ειδικότερα ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
• Δημιουργία περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας με περιορισμό της κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και περιοχών κυκλοφοριακής ύφεσης
• Εισαγωγή ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση
• Χρήση νέων έξυπνων τεχνολογιών για διαχείριση της κυκλοφορίας και ενημέρωση των μετακινούμενων
Οι αρχές σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Λεμεσού έχουν ήδη συζητηθεί και συμφωνηθεί τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και με τους πολίτες στα πλαίσια των προηγούμενων δημόσιων διαβουλεύσεων του έργου.
Τα εναλλακτικά σενάρια του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της Λεμεσού έχουν αναπτυχθεί και θα συζητηθούν στη δημόσια διαβούλευση της 23ης Ιανουαρίου 2019. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να καταγράψουμε μέσω της συμπλήρωσης του πιο κάτω ερωτηματολογίου, κάποιες βασικές επιλογές που διέπουν τα σενάρια του ΣΒΑΚ και επί των οποίων ζητείται η άποψη των πολιτών. Η όλη διαδικασία δεν απαιτεί περισσότερο από 10-15 λεπτά.

Email address *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy