Sociala medier och ofrivillig barnlöshet
Du som läser och/eller deltar i denna blogg/sociala media om barnlöshet tillfrågas nu om att delta i en forskningsstudie, som handlar om kommunikation via sociala medier och ofrivillig barnlöshet. Följande webenkät innehåller frågor om användandet och betydelsen av bloggar/sociala medier med fokus på barnlöshet (infertilitet).

Instruktioner:
Enkäten tar cirka 20-30 minuter att fylla i. Du har rätt att avstå från att besvara vissa frågor och Du kan, utan att ange några skäl, när som helst avbryta Ditt deltagande i studien. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn förekommer på enkätsvaren och därför kan ingen se vad just Du svarat. Personuppgiftslagen (PUL; 1998:204) kommer att efterföljas. Genom att besvara enkäten ger Du ditt samtycke till deltagandet i studien.
Undersökningens värde är emellertid beroende av att så många som möjligt deltar, därför är vår förhoppning att Du deltar genom att fylla i enkäten.

Tack för Din medverkan!

Taina Sormunen Margareta Westerbotn
Leg Sjuksköterska, Fil.mag. Leg Barnmorska, Med dr, Huvudhandledare
Doktorand vid Karolinska Institutet Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola Box 5605,11486 Stockholm
Box 5605, 11486 Stockholm Telefon: 08-406 28 94
Telefon: 08-406 29 87 Epost: margareta.westerbotn@shh.se
Epost: taina.sormunen@shh.se


Följande frågor handlar om användandet av sociala medier
1. Genom vilken blogg/social media om ofrivillig barnlöshet besvarar du enkäten?
Your answer
2. Hur många år har du läst och/eller deltagit i bloggar/Facebook grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet?
Your answer
3. I genomsnitt hur ofta tar du del av bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet?
4. I genomsnitt, hur mycket tid per vecka lägger du på bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet? (Uppskatta antal timmar per vecka)
Your answer
5. I genomsnitt, hur många gånger i veckan gör du inlägg på bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum som handlar om ofrivillig barnlöshet?
6. Vilken funktion fyller bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet för dig?
Your answer
7. Vilka i din omgivning vet om att du läser och skriver på bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet?
8. Skriver du under pseudonym (påhittat namn)?
9. Hur uppfattar du innehållet i den här bloggen/Facebook-gruppen/diskussionsforum?
Håller inte alls med
Håller delvis inte med
Håller delvis med
Håller fullständigt med
Vet ej
Stödjande
Informativ
Tröstande
Trygghetsgivande
10. Vilka upplevelser har du av deltagandet i bloggar/Facebook-grupper/diskussionsforum om ofrivillig barnlöshet?
Your answer
11. Hur många år har du försökt att få barn?
Your answer
12. Har du, eller du tillsammans med din partner, genomgått fertilitetsbehandling?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service