Prenájom Vily Thoma
Na základe vyplnených údajov Vám bude e-mailom odoslaná cenová kalkulácia.
Meno *
Vaša odpoveď
E-mail *
Vaša odpoveď
prenájom od *
napíšte dátum a orientačný čas príchodu (14hod)
Vaša odpoveď
prenájom do *
napíšte dátum a orientačný čas odchodu (11hod)
Vaša odpoveď
chcem si okrem ubytovaných hostí pozvať aj neubytovaných *
poplatok za neubytovaného hosťa je 5eur/deň, do 22hod.
Povinné
chcem prenajať kotlinu, kotlík, drevo 5eur/deň *
Povinné
domáce zvieratá nie sú povolené
poznámka
Vaša odpoveď
Som oboznámený s pravidlami prenájmu. *
Povinné
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.