Flood Victims Registration
- Đơn này chỉ dành cho nạn nhân lũ lụt hoặc gia đình và bạn bè của họ. Nếu quị vì không phải, xin dùng link này để giúp đỡ những nạn nhân: www.tinyurl.com/HelpFloodSJ

-This form is for Flood Victims, their relatives and/or their friends ONLY
IF YOU ARE NOT, please visit: www.tinyurl.com/HelpFloodSJ to lend us a hand

- Vui lòng sử dụng đơn này hoặc gọi 1-855-843-8112 để cho chúng tôi biết thông tin và cho chúng tôi biết quí vị cần giúp những điều gì
- Please use this form (HIGHLY PREFERRED) or Call 1-855-843-8112 to provide us your information and let us know what you need help with

- Chia sẽ là niềm vui, hãy gởi link này đến những nạn nhân khác:
- Sharing is caring, please help share this form with other flood victims:
http://tinyurl.com/FloodVictim

* Thông tin này sẽ được giữ bảo mật và chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức cộng đồng với mục đích giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt.
*Information collected will only be provided to agencies and community organizations that focusing on helping the flood victims.


Link to the flyer:
https://drive.google.com/open?id=0B_0zH02jyYEVZ0h1eXZNejlBVGc

Name
Your answer
Email
Your answer
Phone
Your answer
I am (Tôi Là..)
Address (of Victim - địa chỉ của nạn nhân)
Your answer
What do you need help with? (Quí vị đang cần giúp những gì)
Your answer
Anything else you want us to know? (Quị vị có điều gì khác muốn cho chúng tôi biết nữa không?)
Your answer
Please press the "submit" button below
*Information collected will only be provided to agencies and community organizations that focusing on helping the flood victims.
* Thông tin này sẽ được giữ bảo mật và chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức cộng đồng với mục đích giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt.

Thank you for submitting your information. We will contact you shortly and we will try our best to get you help. In the meantime, please take best care of yourself and always be calm.
- Chân thành Cám ơn quí vị. Xin quí vị giữ gìn sức khỏe và luôn luôn bình tĩnh. Chúng tôi sẽ liên lạc với quí vị trong thời gian ngắn nhất và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bạn được giúp đỡ

This form is for Flood Victims, their relatives and/or their friends ONLY
IF YOU ARE NOT, please visit: www.tinyurl.com/HelpFloodSJ to lend us a hand
- Đơn này chỉ dành cho nạn nhân lũ lụt hoặc gia đình và bạn bè của họ. Nếu quị vì không phải, xin dùng link này để giúp đỡ những nạn nhân: www.tinyurl.com/HelpFloodSJ

Please share this form:
- Hãy chia sẻ đến những người khác:
http://tinyurl.com/FloodVictim

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Vietnamese Voluntary Foundation. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms