แบบฟอร์มลงทะเบียนสอบ URUIC-Test เดือนกุมภาพันธ์ 64
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ URUIC-Test (จัดสอบทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ )

สอบห้อง Self 1 วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 อาคาร ICIT

รายชื่อผู้เข้าสอบ จะเรียงลำดับผู้ลงทะเบียนก่อน (ไม่เกิน 30 คนต่อ 1 รอบ)

สามารถตรวจสอบรายชื่อหลังจากลงทะเบียน 1-2 วันทำการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำกัดการลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว!!!!!!!!
- (รอบ 1 เวลา 09.00 - 11.00)
- (รอบ 2 เวลา 12.00 - 14.00)
>-- ปิดลงทะเบียนรอบการสอบ เวลา 21.00 น. ของทุกวัน!!-- <
หมายเหตุ การสอบวัดความรู้มีจำนวนข้อสอบ 90 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 120 นาที
* --> กรุณาใช้อีเมลล์ ที่ใช้งานจริง เพื่อรองรับใบประกาศนียบัตร
** ไม่อนุญาตย้ายวันสอบ หรือขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ หลังจากลงทะเบียนแล้วทุกกรณี หากไม่สามารถสอบได้ ให้เลือกตารางสอบเดือนถัดไป หรือมีเหตุกรณีจำเป็นย้ายวันสอบ ติดต่อกรรมการคุมสอบ ก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ
*** กรณีลงทะเบียนชื่อและรหัสนักศึกษา ซ้ำกันในระบบ จะถือว่า เลือกที่นั่งสอบ จะเลือกใช้เวลาลงทะเบียนล่าสุด
Email address *
เลือกวันสอบ *
กรุณาตรวจสอบ ที่นั่งสอบ ก่อน เลือกวันและเวลาสอบ จำกัดรอบละ 30 คนเท่านั้น
รหัสนักศึกษา *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมลล์ที่ใช้เพื่อรับใบประกาศนียบัตร *
อีเมลล์ที่ระบุ นี้จะนำไปใช้ส่งใบประกาศฯ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
สังกัดคณะ *
สาขาวิชา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse