Úloha verejného lekárnika v terapii chronických ochorení
Vážený respondent,
predkladaný dotazník je určený pre pacientov trpiacich určitým chronickým ochorením (diabetes mellitus, hypertenzia, ischemická choroba srdca, srdcové zlyhávanie, hyperlipidémia,...). Zameriava sa na zisťovanie nie len toho, akou veľkou časťou prispieva lekárnik pri terapii daného chronického ochorenia, ale aj na potreby, informovanosť alebo liečbu samotného pacienta.
Som študentkou piateho ročníka na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a dotazník je súčasťou mojej diplomovej práce na tému ,,Úloha verejného lekárnika v terapii chronických ochorení“. Dotazník je anonymný a získané údaje budú použité výhradne pre spracovanie mojej diplomovej práce. Obsahuje 16 otázok a jeho vyplnenie zaberie len niekoľko minút.
Za vaše odpovede vopred ďakujem,
Lucia Grešková.
Pohlavie *
Vek *
Vzdelanie *
Akým chronickým ochorením trpíte? *
Required
Aké lieky užívate na liečbu vášho ochorenia? *
Your answer
Ako dlho dané lieky užívate? *
Pýta sa Vás lekárnik na vaše skúsenosti s užívaním predpísaných liekov? *
Boli ste pri výdaji lieku oboznámený/á s/so: *
áno, vždy
väčšinou áno
občas
nie, nikdy
základnými informáciami o lieku (na čo sa liek používa, aké liečivo daný liek obsahuje,...)
užívaním lieku
možnými vedľajšími účinkami
možnými interakciami lieku
Najdôležitejšie informácie o liečbe Vášho ochorenia vám poskytuje: *
Ktorého zdravotníckeho pracovníka by ste kontaktovali ako prvého v prípade otázok ohľadom Vašej liečby ? *
Ktorého zdravotníckeho pracovníka by ste kontaktovali v prípade výskytu nežiaducich účinkov lieku? *
Dostali ste v lekárni možnosť opýtať sa na všetky Vaše otázky ohľadom Vašej liečby alebo lieku? *
Bolo vám v lekárni ponúknuté jedno zo základných fyzikálnych alebo biochemických vyšetrení? (meranie krvného tlaku, vyšetrenia celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, stanovenie hodnoty glykémie, stanovenie hladiny triglyceridov, ...) *
Mali by ste o niektoré zo spomínaných vyšetrení v lekárni záujem? *
Ak áno, o ktoré zo základných fyzikálnych alebo biochemických vyšetrení by ste mali záujem? *
Required
Ak nemáte záujem o žiadne zo spomínaných vyšetrení v lekárni, aký je dôvod? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms