Přihlášení na konferenci Tepny domu 2020
Konference věnovaná technickým zařízením budov (TZB) neboli tepnám domu. Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod, plynu, elektrické energie, provozu výtahů, vzduchotechniky a zajištění bezpečnosti domu.
Email address *
Kdy:
26.-27. března 2020
Kde:
Kongregové centrum Brno, Hlinky 35
Pro koho:
- správcovské organizace a správci bytového fondu
- zástupce společenství vlastníků či bytových družstev
- města a obce
- veřejnost
Za kolik:
Základní poplatek: 1200 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek pro členy PND z.s.: 600 Kč vč. DPH
Podmínky členství: http://www.pronasdum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Apidruene-lenstvi&Itemid=62


Studenti do 26 let: zdarma
Registrační údaje:
Přihlašuji se na konferenci za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ): *
Slouží jako variabilní symbol pro účely vystavení faktury a následné platby. V případě přihlášení jako FO uveďte rodné číslo (prvních 6 číslic, tj. vše před lomítkem).
Your answer
Fakturační adresa - ulice, číslo popisné *
Your answer
Fakturační adresa - město: *
Your answer
Fakturační adresa - PSČ: *
Your answer
Účastnický poplatek:
Členství není podmínkou pro účast na konferenci, ale je výhodou!
Pokud jste přidruženým členem z.s. Pro náš dům, bude vám fakturován poloviční účastnický poplatek ve výši 600,- vč. DPH na osobu.
Další výhodou je, že výstupy z konference, např. prezentace přednášek, jsou poskytovány pouze přidruženým členům.

Výběrem položky "Ano" projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Členský příspěvek pro rok 2020 je ve výši 1.210,- Kč vč. DPH.
Stanovy naleznete zde: http://www.pronasdum.cz/images/img/Stanovy_OS_PND/stanovy_os_pnd.pdf.
Výhody členství: http://www.pronasdum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Apidruene-lenstvi&Itemid=62
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na konferenci jako nečlen.
Přidružené členství: *
Registrační číslo přidruženého člena:
Vložte v případě, jste-li již přidruženým členem. Údaj slouží pro ověření platného členství.
Your answer
Příhlášené osoby:
Počet zúčastněných osob: *
Napište číslicí počet osob, které se zúčastní konference za jeden subjekt.
Your answer
Příjmení: *
Uveďte příjmení první osoby, která se zúčastní konference. Použijte diakritiku.
Your answer
Jméno: *
Uveďte křestní jméno první osoby, která se zúčastní. Použijte diakritiku.
Your answer
Další přihlášené osoby (příjmení, jméno)
Uveďte další osoby, které se zúčastní konference. Údaje každé osoby oddělte středníkem. Použijte diakritiku.
Your answer
Tefonní kontakt:
Slouží k rychlému kontaktu v případě nečekané změny termínu či místa konání konference.
Your answer
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez udělení souhlasu není možné přihlášení dokončit.
Přihlášení na konferenci považuji za závaznou objednávku. *
Během konference můžu být fotografován a tyto fotky mohou být umístěny na webu a sociálních médiích Pro náš dům, případně na webu a sociálních médiích partnerů Pro náš dům. *
Moc nám pomůžete, když nám souhlas s focením udělíte. Fotky potřebujeme k tomu, aby se kdokoli mohl podívat, jak to na našich seminářích vypadá. Svým souhlasem tak přispějete k šíření povědomí o aktivitách Pro náš dům a podpoříte naše fungování!
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Prostor pro vaše připomínky
Chcete nám něco sdělit?
Your answer
A to je vše!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy