FITXA D´INSCRIPCIÓ GRUP MÀSTERS 2023/2024
Formulari per a la inscripció al grup "Màsters".
                       
FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària al següent compte  del club: ES87 3159 0054 22 2107524429
Titular: CLUB ATLETISME LA RABOSA.      CAIXA POPULAR. C / GANDIA 23

Anoteu en la transferència bancària el nom de l'integrant del grup, així com quota màster en el concepte.

QUOTA GRUP MÀSTERS
55 € Els socis
75 € Els NO socis 

DESCOMPTES PER UNITATS FAMILIARS.
10% DE LA SUMA TOTAL DE LES QUOTES.  Unitats de dos membres.
15%  DE LA SUMA TOTAL DE LES QUOTES   Unitats de tres membres.
25%  DE LA SUMA TOTAL DE LES QUOTES   Unitats de quatre o més membres.

Els descomptes només s'apliquen sobre el total de la sumes de les quotes dels membres familiars i no son aplicables a fills en l'escola d'atletisme.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
DADES PERSONALS
PRIMER COGNOM (MAJÚSCULA) *
SEGON COGNOM (MAJÚSCULA)
NOM (MAJÚSCULA) *
DATA DE NAIXEMENT
DD/MM/AAAA
*
NIF /NIE (NÚMERO+LLETRA) *
POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA *
TELÈFON *
E-MAIL *
ERES SOCI DEL CLUB ? *
TALLA DE CAMISETA *

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS C.A. LA RABOSA.

Mitjançant l'emplenament i signatura d'aquesta matrícula accepte les condicions de l'activitat i quede informat/a i autoritze el tractament de les dades personals indicades en ella de conformitat amb la legislació vigent (REGLAMENT UE 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016) segons es descriu aquest document. Vosté té dret a obtindre l'accés a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vosté podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Quan siga tècnicament possible, vosté podrà sol·licitar la portabilitat de les seues dades a un altre responsable del tractament. Aquests drets podran ser exercitats mitjançant l'enviament d'una sol·licitud escrita i signada acompanyada de la fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, al C.A. LA RABOSA en la següent adreça: Poliesportiu Jorge Martínez “Aspar”, Av. Adrián Campos s/n (46600-Alzira) o a través del correu electrònic c.a.larabosa@.com.

RESPONSABLE DEL FITXER: C.A. LA RABOSA. FINALITAT: Gestió i manteniment de dades de l'alumnat, així com els tràmits i actualitzacions oportunes i de quantes activitats abasta l'objecte social de l'entitat en particular les relacionades únicament amb les activitats que el C.A. LA RABOSA organitza i/o participa. Les dades recollides són els estrictament necessaris perquè ens permeten dur a terme els seus interessos com a alumne/a, i el normal desenvolupament de les escoles, inclosa la publicació en la pàgina web, memòries esportives i en la documentació oficial del C.A. LA RABOSA de les dades necessàries per a dur a terme el correcte desenvolupament de l'activitat. BASE LEGITIMADORA: Gestió i manteniment de dades de l'alumnat. CESSIÓ DE DADES: L'informem que les seues dades seran cedides a l'Ajuntament d'Alzira i a entitats públiques o privades que mantenen relació o col·laboren amb el C.A. LA RABOSA, la finalitat de la qual és la gestió d'activitats i escoles esportives. PROCEDÈNCIA: El mateix interessat. CONSERVACIÓ: Les dades personals ací recollides seran conservats el temps necessari per a complir la finalitat de la seua recollida, encara que haurem de conservar una certa informació durant més temps si les lleis o reglaments aplicables així ho permeten o ho exigeixen. Encara que eliminem les seues dades personals, aquests podran continuar existint en suports d'arxiu o còpia de seguretat durant un temps addicional per motius legals, fiscals o reguladors.

AUTORITZE a poder ser fotografiat i/o gravat en vídeo o un altre mitjà audiovisual en les activitats que organitza o col·labora el C.A. LA RABOSA, per a ús informatiu i/o promocional d'activitats relacionades amb el C.A. LA RABOSA o amb entitats públiques o privades que mantenen relació amb el club. Tots aquests consentiments podran ser revocats en qualsevol moment mitjançant petició escrita i signada acompanyada de la fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, al C.A. LA RABOSA en la següent adreça: Poliesportiu Jorge Martínez “Aspar”, Av. Adrián Campos s/n (46600-Alzira) o a través del correu electrònic c.a.larabosa@.com.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy