"Forward to the Moon... and beyond"
Presentatie door astronauten Frank De Winne, Roman Romanenko (Rusland) en Robert Thirsk (Canada):
Présentation par les astronautes Frank De Winne, Roman Romanenko (Russie) et Robert Thirsk (Canada) :

- Overzicht van de OasISS missie ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de vlucht.
- Présentation de la mission OasISS à l'occasion du 10ème anniversaire du vol.

- Uitzicht op de toekomst van bemande ruimtevaart en robotische exploratie.
- Vue sur l'avenir des vols spatiaux habités et de l'exploration robotique.

21 juni 2019 - 21 juin 2019 - 18:00 -> 20:00

Planetarium Brussel: Boechoutlaan 10, 1020 Brussel.
Planétarium Bruxelles : Avenue de Boechout 10, 1020 Bruxelles.

Na de presentaties volgt een signeersessie door de astronauten.
Les présentations seront suivies d'une séance de dédicaces par les astronautes.

U kan nu al vragen opgeven voor de astronauten: antwoorden tijdens het evenement!
Vous pouvez déjà maintenant proposer vos questions pour les astronauts : réponses pendant l'évènement !

De presentaties zullen plaatsvinden in het Engels maar vragen kan u eventueel in het Nederlands of Frans stellen.
Les présentations seront en anglais mais vous pouvez éventuellement poser des questions en français ou néerlandais.

Meer info/ Plus d'information : pins@belspo.be

Gelieve gratis te registreren voor 18 juni - Veuillez vous inscrire gratuitement avant le 18 juin
Voor groepen: Gelieve iedereen individueel in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt.
Pour les groupes : S'il vous plaît, inscrire tout le monde individuellement. Les places sont limitées.
Email *
Naam en achternaam - Nom et prénom *
Uw vragen voor de astronauten - Vos questions pour les astronautes
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy