Допълнителна информация за учебната 2017/2018 година
Училище *
Your answer
Населено място *
Your answer
Код по НЕИСПУО *
Your answer
Има ли сформиран и функциониращ ученически съвет в училището, по смисъла на наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. *
В случай, че отговорът е отрицателен, опишете причините поради които не е сформиран или не функционира ученически съвет на училището
Your answer
Има ли в училището училищна библиотека? *
Открита училищна библиотека през учебната 2017/2018 г. *
Брой щатни библиотекари в училището *
Your answer
Брой назначени библиотекари през учебната 2017/2018 г. *
Your answer
Брой ученици, придобили право на стипендия по чл.4, ал.1, т. 1 от Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование *
Your answer
Брой ученици, придобили право на стипендия по чл.4, ал.1, т. 2 от Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование *
Your answer
Брой ученици, придобили право на стипендия по чл.4, ал.1, т. 2 от Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование *
Your answer
Брой ученици, придобили право на стипендия по чл.4, ал.1, т. 3 от Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование *
Your answer
Брой ученици, придобили право на стипендия по чл.4, ал.1, т. 4 от Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование *
Your answer
Брои ученици, получавали стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от общински училища (в случай, че не сте в тази категория и нямате ученици получили стипендия, моля напишете 0) *
Your answer
Брои ученици, получавали стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от държавни училища към МОН (в случай, че не сте в тази категория и нямате ученици получили стипендия, моля напишете 0) *
Your answer
Брои ученици, получили стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от други държавни училища (в случай, че не сте в тази категория и нямате ученици получили стипендия, моля напишете 0) *
Your answer
Брои ученици, получили стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от частни училища (в случай, че не сте в тази категория и нямате ученици получили стипендия, моля напишете 0) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms