แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
***กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป****
เพศ *
อายุ *
สถานะผู้ประเมิน *
ระดับชั้นปี (สำหรับนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น)
แผนกวิชา/ฝ่ายงานที่สังกัด *
ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/วัน *
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต/ สัปดาห์ *
ช่วงเวลาเข้าใช้บริการเป็นประจำ *
รูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่าย วิทยาลัยฯ *
สถานที่ ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯเป็นประจำ *
Captionless Image
จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy