แบบทดสอบความรู้ เรื่อง เวลา ชั้น ป.2
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ แบบทดสอบมี 10 ข้อ ตอบถูกต้องตั้งแต่ 8 ข้อขึ้นไปจะได้เกียรติบัตรนะครับ (ทบทวนก่อนสอบ สอบได้คนละ 1ครั้ง ) ถ้าจำ E-mail ไม่ได้ ให้กรอก facepromrachschool@gmail.com
Email address *
ชื่อ - นามสกุล (เช่น เด็กหญิงน้ำหวาน รักเรียน) *
ข้อ 1) เข็มยาวของนาฬิกาชี้บอกอะไร *
1 point
Captionless Image
ข้อ 2) เข็มสั้นของนาฬิกาชี้บอกอะไร *
1 point
Captionless Image
ข้อ 3) เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่เป็นเวลาเท่าไร *
1 point
ข้อ 4) เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลากี่นาที *
1 point
ข้อ 5) 1 ชั่วโมง เท่ากับ กี่นาที *
1 point
ข้อ 6) เวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด *
1 point
Captionless Image
ข้อ 7) เข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข 7 และตัวเลข 8 และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 6 พอดี เป็นเวลาอะไรในเวลากลางวัน *
1 point
ข้อ 8) เวลาที่กำหนดจากหน้าปัดนาฬิกา เป็นเวลาอะไรในเวลากลางคืน *
1 point
Captionless Image
ข้อ 9) อุ้มเข้านอนเวลา 21 นาฬิกา 55 นาที นาฬิกาเรือนใดแสดงเวลาดังกล่าว *
1 point
ข้อ 10) แก้มตื่นนอนเวลา ห้านาฬิกาสามสิบนาที นาฬิกาเรือนใด แสดงเวลาตรงกับที่โจทย์กำหนด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy