แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.คำนำหน้า *
2.ชื่อ *
3.สกุล *
4.สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ *
5.วันที่สำเร็จการศึกษา *
MM
/
DD
/
YYYY
6.รับทุน พสวท. ตั้งแต่ระดับ *
7.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
8.จบ ป.ตรี จาก
9.จบ ป.ตรี ด้วยทุน
10.จำนวนเวลาศึกษา ป.ตรี
11.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
12.จบ ป.โท จาก
13.จบ ป.โท ด้วยทุน
14.จำนวนเวลาศึกษา ป.โท
15.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
16.จบ ป.เอก จาก
17.จบ ป.เอก ด้วยทุน
18.จำนวนเวลาศึกษา ป.เอก
19.หน่วยงานปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Clear selection
20.มีหน่วยงานบรรจุแล้วที่/ยังไม่มีหน่วยงานบรรจุ โดยมีความประสงค์ขอเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานดังนี้ (ได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)
21.ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาด้วย ดังนี้
22.ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับการศึกษาสูงสุด (โท หรือ เอก) *
23.ทักษะหรือความสามารถพิเศษ *
24.ลักษณะงานหรืองานวิจัยที่สนใจ *
25.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อสะดวก *
26.โทรศัพท์ *
27.E-mail *
28.ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสวท. นำข้อมูลนี้้ในการประสานการจัดหาหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุนได้ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse