ใบสมัคร จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน ๕ ก.พ.๖๐

จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี
สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปีที่ ๖ )

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น.

[ สถานที่ ] เกาะล้าน จ.ชลบุรี


...............................................................................

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ
เรือโดยสารเหมาะลำ และรถสองแถว

............................................................................

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๐๐ บาท ( 500 บาท )
โดยแจกแจงดังนี

สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
สมทบทุน เหมาเรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
สมทบทุนรถเหมาสองแถว วิ่งบนเกาะ ไป - กลับ
สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม(ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง)
สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง
ท่านละ 100 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ)
(มาเป็นหมู่คณะได้ส่วนลดจาก 200 บาท)

ค่าสุขา ห้องอาบน้ำ บนเกาะ 50 บาท

กรณีเดินทางมาเอง สมทบทุนค่ากิจกรรม ๒๕๐ บาท
........................................................................

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน และใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

......................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


......................................................................


[ กำหนดการ ]
วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาพร้อมรถบัส
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวม ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สำหรับอาสาที่เดนิทางมาเอง
(อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอในอาคารหลังตู้ขายตั๋ว ระหว่างเวลา 10.30 น. - 11.00 น. เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงจะทำการประกาศเรียกอาสาเดินทางไปขึ้นเรือด้วยกัน แนะนำให้มาก่อนเวลา หากครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะตกเรือ ทางเราจะไม่รอ )


เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น. ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ไปยัง ท่าเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน

เวลา ๑๑.๕๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นจากเรือและเดินไปรวมกันยังวัดใหม่สำราญ

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมู ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๒๐ น กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม และอธิบายเป้าหมายของกิจกรรม

เวลา ๑๓.๒๐ น. - ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน (เก็บและคัดแยกขยะพร้อมทั้งนำขึ้นเรือมาทิ้งบนฝั่ง)

เวลา ๑๔.๒๐ น. - ๑๕.๐๐ น.ลำเลียงขยะมาเก็บไว้บนเรือ และพูดคุยสรุปกิจกรรม


เวลา ๑๕.๐๐ น - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการัง
และเล่นสไลเดอร์ท้ายเรือ
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. กลับมาขึ้นฝั่งเทียบท่าหาดตาแหวน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ค่าห้องอาบน้ำรับผิดชอบตัวเอง)


เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๘.๕๐ น. ขึ้นเรือ เดินทางกลับฝั่งพัทยา
เวลา ๑๘.๕๐ น. - ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
......................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ประมวลภาพความประทับใจ ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา กับภาระกิจเก็บขยะชายหาด เกาะล้าน

  เก็บขยะ ขัดเกลาจิตใจตนเอง ดั่งคำกล่าวที่ว่า เก็บภายนอกสะอาดถึงภายใน คือ วัตถุประสงค์ของการออกมาเคลื่อนไหว รณรงค์เก็บขยะในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาอาสาสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นหลัก

  Captionless Image

  ชวนออกมาทำความดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม...โดยก้าวแรกเริ่มต้นที่ตัวเรา

  Captionless Image

  Captionless Image

  และที่สำคัญเราจะไม่ไปชี้ผิด ชี้ถูกหรือโทษใครที่ไหน ที่เป็นต้นเหตุของขยะ....แต่จะหันกลับมามองที่ตัวเรา..และเริ่มต้นใหม่ในการทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง..ในความรับผิดชอบต่อสังคม

  Captionless Image

  เอามือมาผสานแล้วรวมใจกันทำความสะอาดให้แผ่นดิน

  Captionless Image

  สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคมแต่งเติมชีวิตให้มีความหมาย

  Captionless Image

  เปิดโอกาสให้หัวใจ ได้ออกเดินทางอีกครั้ง

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  ถ้ารู้สึกว่าอยากจะทำความดี เพื่อให้ความดีเปลี่ยนตัวเอง...ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับพวกเรา

  Captionless Image

  ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม..กลุ่มคนธรรมดาผู้สร้างประโยชน์.. ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

  Captionless Image