แบบฟอร์มร้องทุกข์ร้องเรียน- บ้านแก่งเกลี้ยง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของสถานศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จึงได้จัดทำแบบร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นต้น หมายเหตุ : ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
ประเด็นร้องทุกข์ร้องเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy