ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ / ВЫХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Республика педагогтерінің курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ басты назарында.
«Өзін-өзі тану» пәні бойынша курс бағдарламасының жаңартылу шартында Сіздердің курс барысында алған білімдеріңізді бағалау өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жуап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления программы курса самопознания очень важно знать Вашу оценку знаний, полученных на курсах. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс тыңдаушысы (Т.А.Ж.) / Слушатель курса (Ф.И.О.) *
Курс тренері / Тренер курса *
1. Оқуды аяқтағаннан кейін сіздің түсінігіңізде «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың мазмұны мен әдістемесі жайлы қандай инновациялық өзгерістер пайда болды: / 1. Какие инновации (изменения) произошли в Вашем представлении о содержании и методике преподавания предмета "Самопознание" по окончанию обучения: *
2. Өзін-өзі тану сабағын жоспарлау және өткізу деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень планирования и проведения уроков самопознания: *
3. Жеке тәжірібеңізді бақылап және талдай отырып жалпыадамзаттық құндылықтардың жеке және кәсіптік өміріңізге кіріктіру деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень планирования и проведения уроков самопознания: / Оцените Ваш уровень самонаблюдения и самоанализа личного опыта в практике внедрения общечеловеческих ценностей в личную и профессиональную жизнь: *
4. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде ата-аналар жиналысын өткізу бойынша деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень проведения родительских собраний в аспекте ключевых идей Программы: *
5. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде сабақтан тыс шараларды өткізу деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень проведения внеучебной деятельности в аспекте ключевых идей Программы: *
6. Бағдарламаның түйінді идеясының негізінде мұғалімдерге арналған семинарды өткізу деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень проведения семинаров для учителей МО школы в аспекте ключевых идей Программы: *
7. Адамгершілік-рухани білім беру негізінде педагогикалық және тарихи-философиялық әдебиеттермен жұмыс жасау деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень навыков работы с педагогической и историко-философской литературой в аспекте нравственно-духовного образования: *
8. Курс нәтижесінің негізінде өзіндік рефлексия және өзара рефлексия дағдыларыңыздың даму деңгейін бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень развития навыков саморефлексии и взаиморефлексии по итогам курсов: *
9. Осы курста оқу жалпыадамзаттық құндылықтарға сәйкес Сіздің санаңыздың өзгеруіне әсер етті ме? / Повлияло ли обучение на курсах на трансформацию сознания в соответствии с общечеловеческими ценностями? *
10. Бағдарламаның модульдерін тәжірибеде пайдалану барысында қиындықтар туындады: / В практическом использовании модулей Программы испытываю затруднения:
Clear selection
Келесі модуль бойынша қиындықтар туындайды: / Испытываю незначительные затруднения по cледующему модулю:
Clear selection
11. Жалпыадамзаттық құндылықтарды басқа пәндермен интеграциялауда деңгейіңізді бағалаңыз: / Оцените Ваш уровень интеграции общечеловеческих ценностей с другими предметами: *
12. Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз? / Что Вы испытываете при завершении курсов? *
Жауап бергеніңізге алғыс айтамыз! / Благодарим Вас за участие!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy