ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: АВИО-ТЕХНИЧАР
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Авио-техничар.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Која је улога обзерверских седишта у саобраћајном авиону:
2 points
Clear selection
2. Који панел је тзв. P2 панел у пилотској кабини једног саобраћајног авиона:
2 points
Clear selection
3. Од којих се материјала израђују теписи (итисони) за потребе ентеријера авиона и због чега:
2 points
Clear selection
4. Која је улога сигурносних мрежа у карго одељцима саобраћајних авиона:
2 points
Clear selection
5. Уколико је притисак у боци са кисеоником која се налази у авиону мали шта се са њом ради:
2 points
Clear selection
6. Где све могу бити лоциране кисеоничке маске у путничкој кабини авиона:
2 points
Clear selection
7. Где је лоциран сервисни панел за воду на авиону B737-300?
2 points
Clear selection
8. Уколико се резервоар авиона напуни до максимума у систему за воду шта се дешава:
2 points
Clear selection
9. Уз помоћ чега се ствара вакуум у систему за отпадну путничког авиона:
2 points
Clear selection
10. Када се примењује тзв. тандем систем стајних трапова на авиону:
2 points
Clear selection
11. Коју улогу има контролни вентил који се налази на ребрима крилних резервоара:
2 points
Clear selection
12. Којим се видом енергије напаја систем за пуњење горива под притиском и управљење вентилима:
2 points
Clear selection
13. Где је смештена противпожарна боца за APU уређај у авиону:
2 points
Clear selection
14. На које се начине може активирати противпожарни систем APU-а на авиону:
2 points
Clear selection
15. Из којих се подсистема састоји систем за климатизацију:
2 points
Clear selection
16. У којим се зонама авиона обавља контрола температуре:
2 points
Clear selection
17. Како се врши контрола температуре у кабини A/C система:
2 points
Clear selection
18. Шта радимо уколико нам је потребан топао ваздух за грејање из PACK-а:
2 points
Clear selection
19. Која је улога AMV-a (Air Mix Valve) у А/C систему авиона:
2 points
Clear selection
20. Какве је конструкције термални прекидач који затвара shut-off вентил у систему за одлеђивање нападних ивица крила:
2 points
Clear selection
21. За напајање електричних грејача при заштити од залеђивања како код авиона тако и хеликоптера, одакле се обезбеђује енергија:
2 points
Clear selection
22. Који је притисак пуњења резервоара са компримованим ваздухом за пнеуматске системе код хеликоптера :
2 points
Clear selection
23. Код клипних компресора у пнеуматском систему хеликоптера, пожељно је имати које резервоаре:
2 points
Clear selection
24. Multi-panel сепаратор код хеликоптера има улогу да пречисти ваздух при чему треба да оствари:
2 points
Clear selection
25. Где се користи еластични мех код система инструмената како авиона тако и хеликоптера:
2 points
Clear selection
26. Код аутоматског пилота хеликоптера са жироскопом, како се остварује погон за жироскоп:
2 points
Clear selection
27. CDI (Course deviation indicator) систем представља вишенаменски показивач који:
2 points
Clear selection
28. Који се детектори користе ради превентиве од пожара код резервоара хеликоптера:
2 points
Clear selection
29. Које се пумпе користе за горивне системе хеликоптера и авиона:
2 points
Clear selection
30. За забрављивање, који се радни цилиндри (актуатори) користе код хеликоптера:
2 points
Clear selection
31. Елисе са променљивим кораком су елисе које омогућавају промену корака:
2 points
Clear selection
32. Конструктивни угао пресека ϴ је угао између:
2 points
Clear selection
33. Код McCauley constant - speed propeller system краци елисе, главчина и клип су направљени од:
2 points
Clear selection
34. Елиса промењивог корака која се поставља у положај негативног корака омогућава:
2 points
Clear selection
35. Hartzell елисе се највише користе:
2 points
Clear selection
36. Hartzell constant - speed propellers tipa „Steel hub propeller“ елисе имају механизам за промену корака:
2 points
Clear selection
37. Број обртаја мотора клипне погонске групе се контролише:
2 points
Clear selection
38. Каква смеша горива и ваздуха је потребна на малим бројевима обртаја, да би се обезбедио миран рад мотора:
2 points
Clear selection
39. Ублаживачи удара, амортизери мотора ваздухопловне погонске групе се састоје из:
2 points
Clear selection
40. Довод горива до уређаја за образовање смеше, карбуратора или система за непосредно (директно) убризгавање, код ваздухопловних клипних погонских група врши се преко:
2 points
Clear selection
41. Улогу Reverse Thrust-а код мотора CFM56-3 који се користи као погон за авион B 737-300 имају „blocker doors and cascade vanes“ врата . Ова врата се покрећу и усмеравају ваздушну масу из by pass вода у супротни смер уz помоћ које енергије.
2 points
Clear selection
42. „Magnetic Chip Detectors“ у систему за подмазивање млазних мотора су:
2 points
Clear selection
43. Ако желимо да постигнемо високе притиске (на пример 300 бара) у систему за подмазивање млазних мотора, користићемо:
2 points
Clear selection
44. У случају квара помоћних пумпи („booster fuel pump“) за гориво у резервоарима, гориво можемо црпети до млазног мотора коришћењем моторске:
2 points
Clear selection
45. „Acceleration Control“ је елемент у оквиру моторског контролног система за гориво млазних мотора који регулише проток горива при:
2 points
Clear selection
46. Постоје две основне врсте система за одлеђивање и за спречавање залеђивања млазних мотора:
2 points
Clear selection
47. Да би новији тип свећица за паљење млазних мотора igniter plug бацио искру, потребно је на свећицу довести струју напона:
2 points
Clear selection
48. АPU -мотор снаге се стартује помоћу:
2 points
Clear selection
49. Врата уводника ваздуха за снабдевање мотора снаге (АPU-а) се при гашењу АPU-а:
2 points
Clear selection
50. Јединица за контролу горива (fuel control unit) регулише количину горива која одлази у комору сагоревања АPU-а, а има задатке да:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse