Formularz zdalnego złożenia podania o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Wadowicach
Szanowni Państwo,
przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do szkoły. Na tym etapie nie wymagamy żadnych innych dokumentów. Podpisanie przygotowanego przez nas podania nastąpi w dniu egzaminów wstępnych.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
KANDYDAT UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIE DO:
wydział *
instrument *
klasa *
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
imię *
nazwisko *
data urodzenia *
miejsce urodzenia *
obywatelstwo *
adres *
imię i nazwisko matki *
imię i nazwisko ojca *
telefon kontaktowy *
Czy kandydat posiada własny instrument? (marka) *
Do jakiej szkoły (uczelni) będzie równolegle uczęszczać? *
PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE
ilość lat nauki *
nauczyciel prowadzący *
osiągnięcia (konkursy, przesłuchania itp.)
Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, ul. Legionów 11 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
1. macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3. macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
4. podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy