Samovrednovanje za nastavnike

Poštovane kolege, molimo Vas za sudjelovanje u samovrednovanju naše škole putem ovog upitnika.
Cilj (ili svrha) samovrjednovanja je:
• utvrđivanje trenutačnoga stanja i usporedba s primjerima dobre prakse
• utvrđivanje potencijala za unaprjeđenje
• sustavno unaprjeđenje kvalitete.
Sudjelovanje je anonimno, stoga Vas molimo da budete iskreni.
  This is a required question
  This is a required question
  Jesam li spreman za ovaj nastavni predmet uzimajući u obzir moje znanje o gradivu koje ću obrađivati ?
  Vode li moji pedagoški ciljevi dovoljno računa učeničkim potrebama, sposobnostima, interesima i motivaciji ?
  U mojim planovima su predviđeni različiti oblici rada u funkciji učinkovita stjecanja znanja i vještina učenika
  U mojim planovima vremenski je usklađena obrada zajedničkih tema za više predmeta
  Moje pripreme za nastavni sat imaju jasnu strukturu
  Za pripremu koristim Internet i druge izvore
  Dobre pripreme razmjenjujem s kolegama
  Prije obrade novog provjeravam usvojenost starog gradiva
  Planiram poticanje učenika za korištenje njihovog predznanja
  Izrađujem nastavne materijale potrebne za nastavni sat
  Nakon održanog sata bilježim zapažanja i koristim ih u slijedećim pripremama
  Please enter one response per row
  Nastojim se jasno i pravilno izražavati na satu
  Provjeravam jesu li učenici razumjeli pitanja i upute
  Potičem učenike da iznose svoja mišljenja i zapažanja, vode raspravu
  Svakom učeniku obraćam se s uvažavanjem
  Potičem solidarnost i odgovornost u radu sa skupinama
  Dinamiku rada prilagođavam mogućnostima učenika
  Tijekom nastavnog sata rezimiram obrađeno gradivo
  Procjenjujem organizaciju i racionalnost nastavnog procesa i na temelju uočenoga korigiram način rada i sadržaj sata
  Trudim se da primjeri koje zadajem budu zanimljivi i povezani s iskustvom učenika
  Potičem učenike da pri učenju novoga koriste znanja i vještine stečene u drugim područjima
  Pohvalama motiviram učenike
  Please enter one response per row
  Potičem učenike da sebi postavljaju kratkoročne i dugoročne ciljeve i zadatke
  Potičem učenike na odgovornost za vlastito napredovanje
  Potičem učenike da odgovorno procjenjuju svoje znanje
  Pri vrjednovanju znanja pitam učenika za mišljenje
  Pri vrjednovanju znanja pitam razredni odjel za mišljenje
  Na satu primjenjujem različite oblike i metode rada jer učenici imaju različite stilove učenja, sposobnosti i interese
  Upućujem učenike na razne tehnike učenja
  Učim učenike da razlikuju bitno od nebitnoga
  Ocjenjivanje koristim za procjenu učinkovitosti svoje nastave, rada učenika i budućeg planiranja i pripremanja
  Ocjenjivanje vršim sukladno Pravilniku o ocjenjivanju
  Please enter one response per row
  Učenike upućujem na uvažavanje i drugačijeg mišljenja
  Učenike potičem da razvijaju odgovornost za osobno zdravlje
  Učenike potičem da ostvaruju svoje potrebe ne ugrožavajući druge
  Svi zainteresirani upoznati su sa sadržajem pravila o sigurnosti učenika
  Postoje dobre procedure za sprečavanje nasilja i netrpeljivosti među mladima
  Osjećam se odgovornim za sigurnost učenika u školi
  Obveze koje imam u vezi sa sigurnosti učenika u školi su jasne i precizne
  Sve osoblje u školi radi na stvaranju klime međusobnog povjerenja, poštovanja, uvažavanja …
  Svjestan sam da je moje ponašanje primjer učenicima, roditeljima i kolegama
  Svake godine zadužen sam za jednu izvannastavnu aktivnost
  Please enter one response per row
  U školi se njeguje pozitivna socijalna klima, međusobna suradnja i uvažavanje
  Svi u školi se potiču na toleranciju, uzajamno uvažavanje, poštovanje, suradnju, brigu o drugima itd.
  Kod učenika razvijam odgovornost za postupke
  Kod učenika razvijam suradničke odnose
  Podržavam učenike i pomažem im da organiziraju različite vrste aktivnosti
  Upoznat sam s programom stručnog usavršavanja nastavnika u školi
  Imate li mogućnost utjecati na izbor tema i oblika stručnog usavršavanja u školi
  Please enter one response per row
  Promoviraju se jednake mogućnosti radnika i polaznika, a diskriminacija se izbjegava u svim aktivnostima.
  Prava i obveze polaznika i radnika jasno su definirane statutom ustanove.
  Sva postignuća ustanove, polaznika i radnika dostupna su i redovito se objavljuju
  Postoje procedure za prepoznavanje i uspješno rješavanje novonastalih problema u komunikaciji
  Poduzimaju se aktivnosti za poboljšanja međuljudskih odnosa radnika i polaznika.
  Informacijski se sustav koristi za redovito informiranje svih polaznika, radnika i dionika.
  Razvijena su partnerstva s vanjskim dionicima i redovito se unaprjeđuju.
  Razvijaju se partnerstva s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje radi poboljšanja odgojno-obrazovnoga procesa.
  Postoje učinkovite metode i postupci za promicanje ustanove za strukovno obrazovanje na lokalnoj, regionalnoj i široj razini.
  Please enter one response per row