สํารองที่นั่ง การบรรยายพิเศษ หัวข้อ : เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่วัยทำงาน
วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ : เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่วัยทำงาน
วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 044-22-6202 หรือ 044-22-4273
ชื่อ นามสกุล
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology.