สมัครงาน รพ.หัวเฉียว
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่)
คุณแสงระวี ผุดผ่อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411
ที่อยู่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204, ปอ.508, ปอ.204
**หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
Welcome to Huachiew Hospital ขอต้อนรับท่านสู่... โรงพยาบาลหัวเฉียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
รูปภาพ
เพศ *
วัน/เดือน/ปี เกิด(ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
เบอร์โทรศัพท์ *
สถานภาพ *
จำนวนบุตร (คน)
บิดา-มารดา *
มีชีวิต
เสียชีวิต
บิดา
มารดา
บิดาประกอบอาชีพ
มารดาประกอบอาชีพ
วุฒิการศึกษา *
สถาบันการศึกษา *
คณะ/สาขาการศึกษา *
สำเนาวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การฝึกงาน *
ประสบการณ์การทำงาน *
ตำแหน่งงานที่สมัคร *
Required
เงินเดือนที่คาดหวัง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms