Política del Canal de Denúncies
POLÍTICA DEL CANAL DE DENÚNCIES

- INTRODUCCIÓ

L’objectiu és establir el sistema per a la gestió de denúncies i queixes que permeti identificar conductes irregulars a la Fundació Joan Salvador Gavina.

A més, permetrà identificar àrees de millora en la seva gestió interna.

- PRINCIPIS

• Accessibilitat: Es poden presentar denúncies i queixes a través de l’adreça escoltem@fgavina.org de la pàgina web de l’entitat www.fgavina.org

• Transparència: s’informarà a tots els empleats i grups d’interès d’aquest canal de denúncies i queixes.

• Bona fe: les denúncies i queixes es poden fer de manera anònima. Per a poder donar una resposta adient, es demanarà informació per a poder contactar amb el/la denunciant, essent decisió d’aquest/a proporcionar-la o realitzar la denúncia o queixa de manera anònima. En cas que no sigui anònima, la Fundació Joan Salvador Gavina es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra la persona denunciant de bona fe.

• Confidencialitat: la identitat de la persona que cursi una denúncia o queixa tindrà la consideració d’informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment.
No obstant, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant acompliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

• Objectivitat i imparcialitat: una vegada rebuda la denúncia o queixa, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones objectes de la mateixa. L’òrgan de govern anomenarà a una o vàries persones encarregades de la gestió de les denúncies, sempre que no hi hagi conflicte d’interessos. En el cas en què la denúncia sigui externa, s’establiran els processos i les persones o institucions involucrades.

• Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà amb la major brevetat possible. No obstant això, la Fundació Joan Salvador Gavina es reserva el dret a no emetre resposta en els casos següents:

- Sol·licituds de dades de caràcter confidencial.

- Sol·licituds que vulnerin clarament el criteri de bona fe, per ser irrespectuoses pel seu contingut i/o forma.

- PROCEDIMENT

• Accés: La Fundació Joan Salvador Gavina té habilitat el correu electrònic escoltem@fgavina.org , visible en la pàgina
web, per a la recepció de denúncies o queixes. A aquest correu només tindrà accés la/es persona/es designada/es per l’òrgan de govern per a la gestió de les mateixes, i es compromet/en a tractar de manera confidencial la informació rebuda.

• Gestió de la informació: es realitza un registre amb les denúncies i queixes rebudes.

• Anàlisi i resolució:

- Una vegada rebuda una denúncia, la/es persona/es encarregada/es de la seva tramitació demana/en la informació necessària a les àrees corresponents de la Fundació Joan Salvador Gavina.

- S’inicia el període d’investigació i es poden entrevistar a totes les persones que
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Submit
Clear form
This form was created inside of Fundacio Gavina. Report Abuse