COÑECENDO A DISCIPLINA POSTIVA / CONOCIENDO LA DISCIPLINA POSITIVA
WEBINAR IMPARTIDA POR ANA V. GONZÁLEZ MURADÁS (@mrsteachermum) DESTINADA A PROFESORADO DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA EN PARTICULAR E A DOCENTES EN XERAL.

PREZO SOCIAS/OS: GRATUÍTA
PREZO NON SOCIAS/OS: 10 euros

Ponentes:  ANA V. GONZÁLEZ MURADÁS
                    Mestra de Educación Infantil
                    Mestra de Lingua estranxeira: Inglés
                    Orientadora Educativa
                    Facilitadora de Disciplina Positiva de Familias e de Aula
                    Nai de dous
                   

Data de realización: Mércores 14 de decembro de 2022


Horario: 17:00 - 1900 h (aproximadamente):
Lugar de realización: Modalidade Online a través da plataforma ZOOM.

Obxectivos:
- Inculcar no profesorado a inportancia da Disciplina Positiva na aula.

Contidos:
- Contextualización teórica da Disciplina Positiva.
- A DP como filosofía de vida.
- Como funciona o cerebro dos nenos.
- Amabilidade e firmeza.
- Ferramentas de DP para o día a día.
- Cómo comezar a levalas a cabo.

Destinatarios: o curso está destinado principalmente para profesionais e futuros profesionais do ámbito educativo relacionados coa atención á diversidade.

Prazo de inscrición: ata o 10 de decembro de 2022 ás 16:30 horas.

Confirmarase a inscrición por correo electrónico o día  11 de decembro antes das 21:00 horas e posteriormente achegarase outro correo electrónico anexionando o enlace de acceso á webinar.

AGAMPI - Asociación Galega de Mestras e Mestres pola Inclusión-
formacion@agampi.es

........................................................................................................

WEBINAR IMPARTIDA POR ANA V. GONZÁLEZ MURADÁS (@mrsteachermum) DESTINADA A PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA EN PARTICULAR Y A DOCENTES EN GENERAL.

PRECIO SOCIAS/OS: GRATUITA
PRECIO NO SOCIAS/OS: 10 euros

Ponentes:  ANA V. GONZÁLEZ MURADÁS
                    Maestra de Educación Infantil
                    Maestra de Lengua Extranjera: Inglés
                    Orientadora Educativa
                    Facilitadora de Disciplina Positiva de Familias e de Aula
                    Nai de dous
                   

Data de realización: Mércores 14 de decembro de 2022


Horario: 17:00 - 1900 h (aproximadamente):
Lugar de realización: Modalidade Online a través da plataforma ZOOM.

Obxectivos:
- Inculcar no profesorado a inportancia da Disciplina Positiva  en el aula.

Contidos:
- Contextualización teórica de la Disciplina Positiva.
- La DP como filosofía de vida.
- Cómo funciona el cerebro de los niños.
- Amabilidad y firmeza.
- Herramientas de DP para el día a día.
- Cómo comezar a llevarlas a cabo.

Destinatarios: el curso está destinado principalmente para profesionales y futuros profesionales del ámbito educativo relacionados con la atención a la diversidad.

Plazo de inscripción: hasta el 10 de diciembre de 2022 a las 16:30 horas.

Se confirmará la inscripción por correo electrónico el día  11 de diciembre antes de las 21:00 horas y posteriormente se enviará otro correo electrónico anexionando el enlace de acceso al webinar.

AGAMPI - Asociación Galega de Mestras e Mestres pola Inclusión-
formacion@agampi.es
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Socia/o de AGAMPI? *
PROCEDEMENTO PARA O ABONO DE TAXAS SE NON ES SOCIA/O DE AGAMPI      PROCEDiMiENTO PARA EL ABONO DE TASAS SI NON ERES SOCIA/O DE AGAMPI
1. Cubre correctamente este formulario.

2. Ingresa o importe correspondente na conta bancaria de AGAMPI (CAIXABANK: ES10 2100 2178 0302 0048 4925) indicando o motivo: “WEBINAR DECEMBRO” xunto cos nomes e apelidos das persoas matriculadas.

3. Remite por correo electrónico a formacion@agampi.es copia do xustificante bancario no que figuren con claridade os apelidos e nomes da persoa ou persoas que se inscriben.

3. Recibida e contrastada a información, recibiredes un correo electrónico de confirmación da inscrición á webinar.
1. Cubre correctamente este formulario.

2. Ingresa el importe correspondiente en la cuenta bancaria de AGAMPI (CAIXABANK: ES10 2100 2178 0302 0048 4925) indicando el motivo: “WEBINAR DICIEMBRE” junto con los nombres y apellidos de las personas matriculadas.

3. Remite por correo electrónico formacion@agampi.es copia del justificante bancario en el que figuren con claridad los apellidos y nombres de la persona o personas que se inscriben.

3. Recibida y contrastada la información, recibiréis un correo electrónico de confirmación de la inscripción a la webinar.
NOME / NOMBRE *
APELIDO 1 / APELLIDO 1 *
APELIDO 2 /APELLIDO 2 *
DNI *
Teléfono *
Especialidade que impartes ou Titulación que cursas / Especialidad que impartes o Titulación que cursas *
SELECCIONA UNHA/s OPCIÓN / SELECCIONA UNA/s OPCIÓN *
Required
Confirmarase a inscrición por correo electrónico unha vez finalizado o prazo da mesma nas seguintes 24 horas, aproximadamente. A xente aceptada na formación recibirá un correo electrónico coas instrucións para conectarse á plataforma ZOOM.  /// Se confirmará la inscripción por correo electrónico una vez finalizado el plazo de la misma en las siguientes 24 horas, aproximadamente. la gente aceptada en la formación recibirá un correo electrónico con las instrucciones para conectarse a la plataforma ZOOM.
O dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, esta asociación pide o seu consentimento para poder publicar os datos persoais que nos facilitou ou as imanes nas que apareza individual ou grupalmente para os fins que esta asociación precise dentro do marco de desenvolvemento das súas actividades. AGAMPI comunica que para a inscrición neste evento non é obrigatoria a autorización de uso de imaxes que se solicita a continuación. Pode retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito ao responsable de Tratamento de Datos da entidade.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en el que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, esta asociación pide su consentimiento para poder publicar los datos personales que nos facilitó o las imágenes en las que aparezca individual o grupalmente para los fines que esta asociación precise dentro del marco de desarrollo de sus actividades. AGAMPI comunica que para la inscripción en este evento no es obligatoria la autorización de uso de imágenes que se solicita a continuación. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento dirigiéndose por escrito al responsable de Tratamiento de Datos de la entidad.
AUTORIZACIÓN DO USO DE IMAXES / AUTORIZACIÓN DO USO DE IMÁGENES *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy