แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมิน

หลักสูตรครูทหารชั้นสูง ปี ๕๕

  ตอนที่ 1 แบบทดสอบหลังเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวางแผนอบรมครั้งต่อไป

  This is a required question
  This is a required question