แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า Customer Satisfaction Survey
ชื่อ - สกุล *
สัญชาติ (Nationality) *
เมือง (Living city) *
เพศ (Sex) *
อายุ (Age) *
อาชีพ (Occupation) *
ช่วงเวลาที่เข้าชม (Time of visit) *
Required
คุณรู้จักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) How do you know Chiang Mai Night Safari ? (You can select more than 1 articles ) *
Required
สิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) What is your main attraction? (You can select more than 1 articles) *
Required
คุณเดินทางมากับใคร *
ท่านเดินทางมาที่นี่ด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) How do you come here? (You can select more than 1 articles ) *
Required
เคยมาเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกี่ครั้ง (How many times have you been to chiang mai night safari?) *
ความพึงพอใจจากการใช้บริการ(สำหรับผู้ที่เข้าชมแล้ว) Satisfaction from the service. (For Visited) *
ควรปรับปรุง Very Poor
น้อย Poor
พอใช้ Average
ดี Good
ดีเยี่ยม Excellent
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( Staff services)
อาคารสถานที่/ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(Buildings and facilities)
ความเหมาะสมของตารางเวลา การให้บริการ (Showtime Set)
ข้อเสนอแนะ (Your Suggestions)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy