แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม DISE ให้น้อง ปีที่ 1 (DISE Serving Skills for Young #I)
กิจกรรม DISE ให้น้อง ปีที่ 1 (DISE Serving Skills for Young #I) สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail
Your answer
วันและเวลาที่ประสงค์ให้จัดกิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่จัดกิจกรรม *
Your answer
หัวข้อที่ต้องการอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์สมัครและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน เบอร์โทรศัพท์ โทร. 092-664-8008
นางสาวกนกพร เปล่งสันเที๊ยะ เบอร์โทรศัพท์ โทร. 062-203-2757
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse