แบบสอบถามด้านการดำเนินงานของ PEA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ภาครัฐ ผู้ส่งมอบ คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1.1 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/กิจการของท่าน *
Your answer
1.2 เพศ *
1.3 อายุ *
1.4 ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms