Gwirfoddoli Sŵn Volunteering
Ni'n edrych am griw o wirfoddolwyr ar gyfer Gŵyl Sŵn eleni. Ni'n edrych am bobl i helpu ni yn y meysydd canlynol → Marchnata, Gwasanaeth Cwsmer, Cynhyrchu + Cyswllt Artist.

We're looking for a team of volunteers to help us with Sŵn Festival this year. We're looking for people to help us in the following fields → Marketing, Customer Service, Production + Artist Liaison
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Enw | Name *
Enw cyntaf a chyfenw | First name and surname
E-bost | E-mail *
Rhif Ffôn | Phone number *
Pa faes / meysydd sydd o ddiddordeb i chi? | Which position(s) are you interested in? *
Fe wnewn ni drio ein gorau i sicrhau eich bod chi'n gwirfoddoli yn y maes wnaethoch chi ddewis. Ond nid yw hyn yn bosib bob tro. Ma' croeso i chi ddewis pob un! | We'll try our best to ensure that you're volunteering in the field you've chosen, but this isn't possible every time. Feel free to pick every category!
Required
Argaeledd Penwythnos | Weekend Availability *
Unwaith i chi gwblhau'r ffurflen, fe fyddwn ni mewn cyswllt i gadarnhau amseroedd eich shiftiau. Rhowch wbod pa ddiwrnod sydd orau i chi isod | Once you've completed the form, we'll be in touch to confirm the times of your shifts. Please let us know if what dates you're available below:
Required
Unrhyw amser chi methu gweithio ar y diwrnod dewiswyd | Any time you can't work on the days selected
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Clwb Ifor Bach. Report Abuse