Jornada Oxigenoteràpia d'Alt Flux

26 setembre 2019
Sala d'actes. Hospital Sant Camil
Sant Pere de Ribes, Barcelona

IMPORTANT: Per formalitzar la inscripció cal enviar el justificant de pagament bancari i una fotocòpia del carnet de soci de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) (en cas de ser-ho) al correu electrònic rhseleccio@csg.cat
Nom *
Your answer
Cognom *
Your answer
Professió *
Your answer
Centre de treball
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
•Informació sobre el tractament de dades personals: El Responsable del tractament de les seves dades és el Consorci Sanitari del Garraf, amb NIF Q-0801633-I, adreça Ronda Sant Camil s/n de Sant Pere de Ribes (08810) i telèfon 93 896 00 25.El Delegat de Protecció de Dades és el Sr. Eduard Duran i Robert amb qui pot contactar a través del correu electrònic: lopd@csg.cat El CSG, com a Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, en endavant RGPD, l’informa que la finalitat del tractament de les seves dades és garantir el registre, l’accés i l’elaboració del certificat d’assistència a la Jornada que s’està a punt d’inscriure.Aquesta informació serà utilitzada per les àrees de Formació i de Comunicació pròpies del CSG, i no serà en cap cas transferida a terceres persones ni físiques ni jurídiques. El termini de conservació de les dades d’estableix per 2 mesos a partir de la cloenda de la jornada.Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà d’adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades.Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o a l’Agència Espanyola de Protecció de dades. *
•Com se l’ha informat, les seves dades es conservaran un màxim de 2 mesos a partir de la cloenda de la jornada. Si desitja que l’informem de futures jornades organitzades pel Consorci Sanitari del Garraf a través del correu electrònic facilitat, indiqui sisplau si consent la conservació i l‘ús de les seves dades per un període de 2 anys: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy