Lägeranmälan

OBS, LÄS ORDENTLIGT!

Betalning
Anmälningsavgiften (halva lägerkostnaden) betalas direkt när anmälan kommit in, när avgiften är betald är platsen din. Resterande del faktureras månaden före lägret och ska vara betald 2 veckor före lägerstart. Försenad/obetald lägeravgift kan medföra att platsen går till reserv.

Avbeställning av elev/målsman
Avgiften återbetalas EJ oavsett orsak!

Arrangörens inställande av läger
Skulle oförutsedd händelse inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtaganden, inställd verksamhet eller dylikt, återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Jag godkänner gällande lägeravgift och accepterar inbetalnings och återbetalningsförfarandet enligt ovan, samt intygar lämnade uppgifter.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question