ตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง อาเซียนกับวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม...ความท้าทายและแนวทางแก้ปัญหา ASEAN for Cultural Coexistence: Challenges and Ways to Overcome
จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1) คำนำหน้า *
(กรณีมีชื่อยศให้ใส่ช่องอื่นๆ)
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
2) คำนำหน้า
(กรณีมีชื่อยศให้ใส่ช่องอื่นๆ)
ชื่อ - นามสกุล
(หากมีมากกว่า 2 คน กรุณาเพิ่มในหมายเหตุด้านล่าง)
Your answer
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อ
Your answer
เบอร์ติดต่อ
Your answer
E-mail Address
Your answer
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม
Your answer
หมายเหตุ
กรุณาลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ias.chula.ac.th หรือ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปารเมศ โทร.02-218-7412 หรือ paramait.1996@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy