สมัครอบรม "กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ" (International Law and Regulation on Packaging and the Environment: Strategies to Business Competitiveness)
วันที่
23 - 24 เมษายน 2562 (2 วัน)

สถานที่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ
Prof. Gordon Robertson
School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia.

จัดโดย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (2 วัน)
7,500 บาท/ท่าน

**รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง**

อบรมกฎหมายและข้อบังคับสากลฯ 23-24 เม.ย. 62
ข้อมูลหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) *
กรุณากรอกชื่อเต็ม (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน/มหาวิทยาลัย/สมาคม/ฯลฯ)
Your answer
ที่อยู่หน่วยงาน *
Your answer
ข้อมูลบุคคล
ประเภทของบุคคล *
(เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
คำนำหน้านาม *
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ตำแหน่งงาน *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
(กรอกเฉพาะตัวเลข)
Your answer
E-mail *
(กรุณากรอก E-mail ที่ต้องการรับเอกสารยืนยันการสมัคร)
Your answer
การออกใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จในนาม *
(โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)
Your answer
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ *
(โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)
Your answer
โทรศัพท์หน่วยงาน *
(กรอกเฉพาะตัวเลข)
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
(โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)
Your answer
การจัดส่งใบเสร็จ *
(โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service