KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH - NĂM 2023   
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Tháng *
Tên Doanh nghiệp: *
Mã số thuế: *
Địa chỉ: *
Phạm vi kinh doanh *
Số giấy phép kinh doanh dịch vụ lư hành *
Điện thoại: *
Email: *
1. Tổng số lượt khách phục vụ
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Khách du lịch quốc tế đến (Đơn vị tính: Lượt)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Khách du lịch quốc tế đến (Đơn vị tính: Lượt) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Khách du lịch nội địa (Đơn vị tính: Lượt)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Khách du lịch nội địa (Đơn vị tính: Lượt)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Khách du lịch ra nước ngoài  (Đơn vị tính: Lượt)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Khách du lịch ra nước ngoài  (Đơn vị tính: Lượt) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
2. Số khách quốc tế đến theo vùng lãnh thổ (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Á  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Á  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Âu  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Âu  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Mỹ   (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Mỹ   (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Úc   (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Úc   (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Phi   (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Phi   (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
3. Số khách du lịch ra nước ngoài theo vùng, lãnh thổ (Đơn vị tính: Người)
Châu Á  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Á  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Âu  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Âu  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Mỹ  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Mỹ  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Úc  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Úc  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Châu Phi  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Châu Phi  (Đơn vị tính: Người)
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
4. Tổng doanh thu (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Doanh thu từ khách du lịch quốc tế  (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Doanh thu từ khách du lịch quốc tế  (Đơn vị tính: Triệu đồng) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Doanh thu từ khách du lịch nội địa  (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Doanh thu từ khách du lịch nội địa  (Đơn vị tính: Triệu đồng) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Doanh thu từ khách du lịch ra nước ngoài  (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Doanh thu từ khách du lịch ra nước ngoài  (Đơn vị tính: Triệu đồng)
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
5. Tổng số lao động (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Lãnh đạo, quản lý  (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Lãnh đạo, quản lý  (Đơn vị tính: Người) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)

*
Bộ phận hành chính   (Đơn vị tính: Người) 
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Bộ phận hành chính   (Đơn vị tính: Người) 
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Bộ phận hành lữ hành   (Đơn vị tính: Người) 
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Bộ phận hành lữ hành   (Đơn vị tính: Người) 
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Hướng dẫn viên   (Đơn vị tính: Người) 
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Hướng dẫn viên   (Đơn vị tính: Người) 
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Bộ phận vận chuyển khách (Đơn vị tính: Người) 
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Bộ phận vận chuyển khách (Đơn vị tính: Người) 
So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Lao động khác (Đơn vị tính: Người)
Số thực hiện kỳ báo cáo
*
Lao động khác (Đơn vị tính: Người) 
  So với cùng kỳ năm trước (%)
*
Vui lòng kiểm tra số liệu đã nhập trước khi gửi
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy