แบบสอบถาม การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
⇒ กิจกรรมที่ 1 (ด้านวิจัย) : การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (7 ก.ย. 58)
⇒ กิจกรรมที่ 2 (ด้านการผลิตบัณฑิต) : การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ (1 มิ.ย. 59)
ไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

2. โปรดเลือกหรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 สังกัด *
ุ*หมายเหตุ หากผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดหน่วยงานอื่น กรุณาเลือก "Other" และโปรดระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms