10%
Email address *
Rok podatkowy
Your answer
Imię i nazwisko
Your answer
Norweski nr personalny
Your answer
Data urodzenia
MM
/
DD
/
YYYY
Numer telefonu
Your answer
Adres zamieszkania w Norwegii
Your answer
Adres zamieszkania w kraju ojczystym
Your answer
Hasło MinID*
* hasło ustalone przez podatnika lub biuro rachunkowe - 1) pinkody do MinID i hasło lub kody do Altinn
Your answer
Stan cywilny
2) aktualny europejski akt ślubu lub przetłumaczony najęzyk angielski lub norweski + oryginalny dokument wjęzyku polskim
Imię i nazwisko małżonka / partnera
Your answer
Data urodzenia małżonka / partnera
MM
/
DD
/
YYYY
Norweski nr personalny małżonka / partnera*
* jeśli jest nadany
Your answer
Czy małżonek / partner korzysta z ulgi 10% w Norwegii
* jeśli korzysta, proszę wyszczególnić dni pobytu małżonka /partnera w NO
Your answer
Na jaki nr konta mają być przelane pieniądze ze zwrotu
* proszę podać tylko w przypadku, gdy nr konta jest inny niż tenpodany w selvangivelse 3) ** jeśli nie ma konta norweskiego należy załączyć dokumentz banku polskiego
Your answer
Data pierwszego przyjazdu do Norwegii w celu podjęcia pracy
MM
/
DD
/
YYYY
Data pierwszego przyjazdu do Norwegii w roku, który będzie rozliczany
MM
/
DD
/
YYYY
Czy w 2018 roku uzyskał Pan/Pani dochody naterenie Polski?
*jeśli tak dochody z Polski należy zgłosić w Norwegii, a dochodyz Norwegii należy zgłosić na PIT ZG w Polsce
Your answer
Zatrudnienie w danym roku*
* podać nazwy wszystkich pracodawców i okresy zatrudnienia-potwierdzone rocznym rozliczeniem od pracodawcy4) roczne rozliczenie od pracodawcy
Your answer
Data ostatniego wyjazdu z Norwegii w roku, który będzie rozliczany
data
MM
/
DD
/
YYYY
Ilość dni pobytu w Norwegii w ciągu ostatnich trzech lat
Your answer
Kwota zapłacona na związki zawodowe w danym roku - podać tylko w przypadku, gdy opłaca się je samemu
5) kserokopia opłat na związki zawodowe jeśli nie byływykazane na rocznym rozliczeniu od pracodawcy
Your answer
Kwota wygranych na loteriach lub inne przychody w danym roku*
* kwota i opis6) dokument potwierdzający wygrane na loteriach
Your answer
Posiadane nieruchomości, akcje, obligacje, papiery wartościowe, udziały członkowskie w spółdzielniachmieszkaniowych wraz z opisem
* tylko te, które mamy wykazać na selvangivelse
Your answer
LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW
1. PINKODY DO Min ID I HASŁO LUB KODY DO ALTINN

2. AKT ŚLUBU UNIJNY

3. DOKUMENT Z BANKU, POTWIERDZAJĄCY DANE KONTA BANKOWEGO: - IBAN, SWIFT, NR KONTA, NAZWA, ADRES
BANKU ,WŁAŚCICIEL KONTA (TYLKO W PRZYPADKU BRAKU KONTA W NORWEGII)

4. ROCZNE ROZLICZENIE OD PRACODAWCY ORAZ NAV (ÅRSSAMMENDRAG, SAMMENSTILLING) - BRAK DOKUMENTU OD
KTÓREGOKOLWIEK PRACODAWCY SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKONTROLOWANIA POPRAWNOŚCI ROZLICZENIA
PODATKOWEGO, ZWROT PODATKU MOŻE ULEC ZMIANIE

5. KSEROKOPIA OPŁAT NA ZWIAZKI ZAWODOWE, JEŚLI NIE BYŁY WYKAZANE NA ROZLICZENIU ROCZNYM OD
PRACODAWCY

6. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYGRANE NA LOTERIACH LUB INNE PRZYCHODY

7. SELVANGIVELSE/SJØVMELDING ZA DANY ROK – JEST TO DOKUMENT ZE SKATTEETATEN. JEŚLI NIE POSIADAJĄ
PAŃSTWO PINKODOW I AKTUALNEGO HASŁA, ANI KODÓW ALTINN NALE ŻY PRZESŁAĆ PODPISANE WŁASNORĘCZNIE
IMIENIEM I NAZWISKIEM SELVANGIVELSE/ SJØVMELDING – WÓWCZAS ROZLICZENIA DOKONAMY RĘCZNIE – BĘDZIE TO
DODATKOWY KOSZT 300NOK.

8. ÅRSOPPGAVE – ROCZNE ROZLICZENIE Z BANKU ZA DANY ROK

9. DRUK E101 POŚAWIADCZAJACY ZWOLNIENIE Z PŁACENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W NORWEGII –
DOTYCZY OSÓB, KTÓRYM PRACODAWCA OPŁACA SKŁADKI W POLSCE

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service