Külade Arengukava Küsitlus

Lugupeetud vastaja!
Käesoleva küsitlusega soovime teada saada meie piirkonna külade elanike soovidest ja ootustest külaelu parendamise osas. Habaja Külade Seltsi kuuluvad külad on Äksi, Harmi, Lööra, Uueveski ja Kantküla. Habaja Külade Seltsi kuuluvad ka kaks uut mittetulundusühingut: MTÜ Alansi- Kirivalla- Lutsu Külaselts ja MTÜ Ojasoo Küla Selts. Küsitlus on anonüümne. Küsitluse tulemusi kasutatakse piirkonna külade arengukava koostamisel. Kontaktisik on Hille Schaffrik.
Palun küsitlusele vastata 18. novembriks 2011! Täname ette küsitlusele vastamast!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question