แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองบัว สพม.42
*ให้นักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ต่อไป
**การเรียนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
1. คำนำหน้าชื่อ *
2.ชื่อ-นามสกุล *
เช่น รักเรียน มาเช้า
Your answer
3. อยู่ห้อง *
ในปีการศึกษา 2563 อยู่ห้องอะไร
4.ครูที่ปรึกษาชื่ออะไร (กรอกเพียงคนเดียว) *
ใส่ชื่อครูที่ปรึกษา (สะกดไม่ถูกต้องไม่เป็นอะไร ขอให้พิมพ์มาก่อน)
Your answer
5.บ้านนักเรียนอยู่ตำบลอะไร *
6.ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับใคร *
ช่วงโรงเรียนเปิดเทอมนักเรียนพักอาศัยอยู่กับใคร
7. ในช่วงเวลากลางวันต้ังแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ ผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยตามข้อ 6 ทำงานอยู่ที่ใด *
8. ที่บ้านนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ (PC) *
9.มีจำนวนคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีคอมพิวเตอร์ (PC) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
10. ที่บ้านนักเรียนมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
11.มีจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)กี่เครื่อง *
หากไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
12. นักเรียนมีแท็บเล็ต (Tablet) *
13.มีจำนวนแท็บเล็ต (Tablet) กี่เครื่อง *
หากไม่มีแท็บเล็ต (Tablet) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
14. นักเรียนมีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) *
15.มีจำนวนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) กี่เครื่อง *
หากไม่มีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
16. ที่บ้านนักเรียนมีสมาร์ททีวี (Smart TV) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ *
17.มีจำนวนสมาร์ททีวี (Smart TV) กี่เครื่อง *
หากไม่มีสมาร์ททีวี (Smart TV) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
18. ที่บ้านนักเรียนมีโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
19.มีจำนวนโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) กี่เครื่อง *
หากไม่มีโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
20. ที่บ้านนักเรียนมีโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
21.มีจำนวนโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) กี่เครื่อง *
หากไม่มีโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) ให้พิมพ์เลข 0
Your answer
22.บ้านนักเรียนมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
Captionless Image
23.สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ที่บ้านนักเรียนเป็นแบบใด *
24. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของนักเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
25. นักเรียนใช้ Facebook หรือไม่ *
26. หากนักเรียนใช้Facebook แล้วชื่อ Facebook อะไร *
หากไม่ใช้ ให้พิมพ์ว่า "ไม่ใช้"
Your answer
27. นักเรียนใช้ Line หรือไม่ *
28. หากนักเรียนใช้Line แล้วใช้ ID Line อะไร *
หากไม่ใช้ ให้พิมพ์ว่า "ไม่ใช้"
Your answer
29. เบอร์โทรศัพท์นักเรียน หรือผู้ปกครอง *
Your answer
30. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนทางไกล มากน้อยเพียงใด *
31. กรณีที่บ้านนักเรียนไม่มีกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล นักเรียนมีความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล หรือไม่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy