SENIOREN - OPGAVE FORMULIER TENNIS TRAININGEN - Voorjaar 2019
De cursus bestaat uit 15 leseenheden en starten vanaf 4 maart 2019

Trainer: Jos Waccary (di)
Trainer: Clemens Tenniglo (ma,wo,do,vr)

• De cursus bestaat uit 15 leseenheden en starten in de week van 4 maart 2019
• Er wordt lesgegeven op het tenniscomplex van TC Rijssen, Stokmansveldweg 2 te Rijssen.
• Opgaven voor tennislessen worden alleen in behandeling genomen indien u lid bent van TC Rijssen.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap downloaden via de website van TC Rijssen, www.tennisclubrijssen.nl en inleveren bij de ledenadministratie.

Voornaam *
Your answer
Achternaam *
Your answer
Adresgegevens *
Your answer
Geboortedatum *
Your answer
Telefoonnummer *
Your answer
E-mail adres *
Your answer
Lidnummer *
Vul hier je KNLTB nummer in / Ben je nog geen lid vul dan "0000" in
Your answer
Ik geef me op voor: *
De onderstaande kosten zijn voor 15 lessen
Required
Wij streven er naar een maximum aantal cursisten per les van 6 niet te overschrijden. Het is echter mogelijk, dat door omstandigheden een grotere groep wordt samengesteld. Dit kan voorkomen doordat een grotere groep soms de enige optie is of op verzoek van een aantal cursisten, die graag met elkaar les willen hebben. De lestijd blijft in het geval van de grotere groep ook één uur; in dat geval is een lesgeld van € 135 verschuldigd.
Incasso gegevens: *
Required
Bank / Giro rekeningnummer *
Your answer
Te naamstellingrekeningnummer *
Your answer
Welke dag kun je beslist niet
Maximaal 1 verhindering
1e voorkeurdag
Voorkeurtijden
Your answer
2e voorkeurdag
Voorkeurtijden
Your answer
Voorkeur teamleden
Your answer
Opmerkingen
Your answer
Voorwaarden TCR - Training Senioren
1. Een cursus omvat: 15 leseenheden

2. Als je nog geen lid bent van Tennisclub Rijssen en je wilt tennislessen volgen moet je een
aanmeldingsformulier downloaden via de website van de club: www.tennisclubrijssen.nl . Vervolgens moet
je dit formulier direct inleveren bij de ledenadministratie. Het is nl. niet mogelijk om lessen te volgen als je
geen lid bent.

3. De leseenheden zullen aaneengesloten worden gegeven, tenzij met de leraar anders is overeengekomen.

4. De leseenheden worden gegeven op tijdstip en data die zijn overeengekomen met de leraar, met
uitzondering van vakantieperiodes en feestdagen.

5. Bij onwerkbaar weer, worden er door leraar theorielessen gegeven aan de jeugd. Dit om bijvoorbeeld de
aanwezigheid van de leraar te garanderen na een bui. Ook bij volwassenen worden de regenlessen
omgezet in theorielessen, tenzij, zie regel 6.

6. Indien de volwassen cursist na de 1e theorieles geen theorie lessen meer wenst, komt de 2e regen-les voor
rekening van de cursist, de 3e regen-les voor rekening leraar (deze les zal dus worden ingehaald).
Eventuele resterende regenlessen zijn voor rekening van de cursist.

7. Van de cyclus 15 leseenheden worden 15 praktijklessen c.q. theorielessen gegarandeerd.
Eén les van de cyclus kan dus voor rekening komen van de cursist ongeacht regen of ziekte van de leraar,
mits bij volwassenen geen gebruik wordt gemaakt van regel 6. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven
in een vorm van een clinic op een door de leraar te bepalen tijdstip en datum.

8. De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten, die veel uitval wegens
weersomstandigheden of ziekte hebben gehad, inhaal lessen te laten volgen binnen de periode van zijn
arbeidsovereenkomst.

9. Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.

10. Geannuleerde lessen door de leraar zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.

11. De leraar handhaaft de orde en veiligheid, tijdens de door hem gegeven lessen.

12. Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op de les.

13. De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, mits in overleg met de leraar.

14. Annuleren van de lessen door de cursist, is tijdens de lesperiode, niet mogelijk.

15. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd
over de doorgang van de lessen. Oplossingen zijn meestal in tijdsduur of een bijbetaling door de overige cursisten.

16. Wij streven er naar een maximum aantal cursisten per les van 6 niet te overschrijden. Het is echter mogelijk, dat door omstandigheden een grotere groep wordt samengesteld. Dit kan voorkomen doordat een grotere groep soms de enige optie is of op verzoek van een aantal cursisten, die graag met elkaar les willen hebben. De lestijd blijft in het geval van de grotere groep ook één uur; in dat geval is een lesgeld van € 135 verschuldigd.

17. Lesdata en uitvaldata zullen door de leraar bekend worden gemaakt middels het overzicht formulier en
gepubliceerd worden op de verenigingssite van de tennisclub, www.tennisclubrijssen.nl.

18. Cursusgelden worden middels automatische incasso geind.

19. In gevallen, waarin dit lesreglement niet voorziet beslist het bestuur van Tennisclub Rijssen.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service