แบบสอบถามเพื่อการวิจัย หัวข้อ การศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก
จุดมุ่งหมาย: เพื่อศึกษาระดับความรับรู้และความเห็นของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ต่อกฎหมายทางปศุสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ของไทย

*แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย*
เพศ *
อายุ *
ตำแหน่งในกรมปศุสัตว์ *
พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน *
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน / กลุ่มงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy