Inschrijfformulier Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind/ouder(s)/verzorger(s). Zie verder het relevante gedeelte in de schoolgids: https://sites.google.com/klinkerschiedam.nl/website-klinkerschiedam/privacy

Let op: mocht dit nodig zijn: uw kind is na invulling van dit formulier NIET automatisch ingeschreven voor de peuteropvang in school (peuterspeelzaal) of voor de voor- en naschoolse opvang in school als uw kind 4 jaar is.
Voor het inschrijven hiervoor gaat u naar: https://www.komkids.nl/inschrijven (kies peuteropvang --> kindcentrum Klinker/Klinkerkids. Na inschrijving neemt opvangorganisatie KomKids contact met u op.

Zie de link voor het fomulier in het Engels: https://forms.gle/GvrDnkD22b2zUaeG6

See the link for the form in English: https://forms.gle/GvrDnkD22b2zUaeG6
Email address *
Achternaam leerling *
Voornaam/voornamen leerling *
Roepnaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
Graag invullen als DD-MM-JJJJ.
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer thuis *
BSN-nummer *
Het BSN-nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden: - het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind; - het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind; - het geboortebewijs van uw kind;- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt. Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school dit burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig.
Eerste nationaliteit *
Tweede nationaliteit (indien van toepassing)
Culturele achtergrond (land) *
Indien Nederlandse achtergrond, dan Nederlandse invullen.
Land van herkomst
Invullen als uw kind niet in Nederland is geboren.
Datum in Nederland
Invullen als uw kind niet in Nederland is geboren. Graag invullen als DD-MM-JJJJ.
VVE deelname *
Indien uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen en het daardoor 4 of 5 dagdelen een peuterspeelzaal bezoekt of heeft bezocht, dan geeft u "ja" aan.
Indien ingeschreven geweest op een andere school, a.u.b naam en adresgegevens van de school vermelden.
Let op: indien uw kind al ingeschreven is op een ander school en u nog geen gesprek heeft gehad met de directie van De Klinker, dient u eerst contact op te nemen met de directie van De Klinker: 010-4709501/06-33329936.
Medicijnen/allergie/leesproblemen/opmerkingen over de gezondheid *
U kunt dit wanneer u dit wilt t.z.t. ook aanpassen via het ouderportaal. Wilt u ook aangeven of er sprake is van dyslexie of andere leesproblemen in de familie? Indien geen bijzonderheden typt u "geen".
Noodnummer(s) en naam/namen *
Wie kunnen wij wel bereiken als ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn? Bijvoorbeeld opa/oma, andere familieleden, goede buur...
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam. Report Abuse