Konst i Blekinge - konstnärer i Blekinge
Under våren 2018 utvecklar vi Konst i Blekinges webbsida med del för konstnärer i regionen. Om du vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning. Vi tar emot ansökningar från konstnärer som bor och är
verksamma i Blekinge, även konstnärer som verkar i Blekinge under större delen av året.

Nedanstående kriterier behöver vara uppfyllda:

Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet
är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg. Har du en jämförbar utländsk utbildning ör du också direktkvalificerad.

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter.

• Konstnären skall ha genomfört separat utställning på en kommunal konsthall, konstmuseum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet och drivs med kommunala, regionala eller statliga medel, eller ett galleri anslutet till Galleriförbundet
• Konstnären skall ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
• Konstnären skall ha utfört offentligt gestaltningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
• Konstnären skall i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting, region eller kommun.
• Konstverk av konstnären skall ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.
• Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.

Skicka in dina uppgifter tillsammans med bilder av din konst och en porträttbild.

Vi planerar att lansera Konst i Blekinges nya webbsida i mitten av februari.

Om du känner andra konstnärer som uppfyller kraven, sänd gärna vidare informationen så att vi når ut till alla.

GÖR SÅ HÄR
I detta formulär fyller du i uppgifter om dig själv och ditt konstnärskap. Skriv gärna rätt kort och berätta det viktigaste.
De flesta frågorna är obligatoriska att svara på och dessa är markerade med en röd stjärna.

Vi vill också att du laddar upp ett porträtt av dig själv och 5-8 exempelbilder på din konst. Porträtt bör vara minst 1000 x 1000 px och konstbilder ha en bredd på minst 1000 px och minst 72 dpi. Genom att ladda upp dina bilder ger du Konst i Blekinge tillstånd att (vid behov) beskära och publicera på konstiblekinge.se utan vidare villkor eller ersättning.

Har du frågor får du gärna höra av dig till Ola Hallqvist 0708-190 280, ola.hallqvist@konstiblekinge.se

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of AB audiola. Report Abuse - Terms of Service