"restART for ART" projekta mākslinieku atlase
Sveicināti,
Priecājamies, ka esi izlēmis/-usi pievienoties radošo mākslinieku kopienas veidošanai. Projekta "restART FOR ART" ietvaros organizācija "Creative Minds for Culture" veido vietējo radošās jomas pārstāvju datu bāzi, lai pēcāk varētu veikt efektīvu dalībnieku atlasi projekta aktivitātēm - radošajiem pieredzes apmaiņas braucieniem, mūzikas albuma dziesmu veidošanai un citiem pasākumiem. Projektu veidojušas organizācijas no 4 valstīm - Rumānijas, Spānijas, Turcijas un Latvijas, līdz ar to projekta ietvaros būs iespējams satikt dalībniekus no dažādām valstīm. Visas aktivitātes norisinās Erasmus+ programmas ietvaros, un no šīs programmas tiek segti arī projekta izdevumi.

Ja esi ar mieru, ka šādiem nolūkiem ievācam par Tevi nelielu informāciju, pēc tam sazināmies par iespējām piedalīties projekta norisēs un nosūtām projekta aktualitātes - lūdzu, aizpildi anketu! Informācija par datu izmantojumu atrodama pēdējā rindkopā mazliet zemāk.

Projekta mērķi ir:
* Uzlabot profesionālās prasmes 96 pieaugušajiem ar finansiālām grūtībām projekta partnervalstīs, kuri strādā neatkarīgi radošo industriju nozarēs (mūzika, skatuves māksla, nemateriālais kultūras mantojums), lai veiksmīgāk identificētu jaunas iespējas popularizēt radošās industrijas veselības krīzes kontekstā;
* Rosināt projekta partnervalstīs dzīvojošos pieaugušos pievērst uzmanību radošajām nozarēm kā būtiskai Eiropas kulturālās identitātes sastāvdaļai, ar uzsvaru uz mūziku, skatuves mākslu un nemateriālo kultūras mantojumu, sasniedzot šo mērķi ar kultūras jomas kartēšanu un projekta partnervalstu kartēšanas apkopojuma dokumentu izveidi;
* Uzlabot digitālās informācijas pieejamību vismaz 40 000 pieaugušo no Rumānijas, Turcijas, Spānijas un Latvijas attiecībā uz nemateriālo kultūras mantojumu valstiskā līmenī.

Vairāk info meklē: mindsforculture.com

Aizpildot šo pieteikuma formu, piekrītu, ka mani dati tiks apstrādāti šādam mērķim: Projekta dalībnieku atlase, radošo pasākumu norise, informācijas saņemšana, izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana; personas datu glabāšana, atskaišu sagatavošana un ar to saistītā personas datu nodošana trešajām personām. Datu apstrādes pārzinis: biedrība "Creative Minds for Culture", "Urdziņas", Murjāņi, Sējas novads; telefona numurs 27723995; e-pasta adrese mindsforculture@gmail.com

(ENG)
Hi!
We are happy that you have come here. We are currently making a data base for local creative independent artists for the Erasmus+ project "restART FOR ART". We are doing this in order to be able to select participants for project's activities in a neat and efficient way afterwards this is done. The activities that will need participants are, for example, project's introduction meeting, creative exchange mobilities, recording a music album as well as other similar opportunities. This project has been created by 4 countries - Romania, Spain, Turkey and Latvia, so it will be possible to meet participants from different countries during the project. All the activities are happening under the Erasmus+ programme and it is also the funding program for this project.

If you are okay with us collecting some info about yourself in order to be able to contact you about possibilities to participate in the project wherever your creative profile is suitable and you are found needed - then please do not hesitate to fill out this questionnaire. The data usage during this project is described in the last paragraph a little below.

The objectives of the project are:
* Improving professional skills among 96 adults with financial difficulties in RO, TR, ES, LV, working in
the field of independent creative industries (1. music / performing arts; 2. intangible cultural heritage),
to identify new opportunities to promote the two creative industries in the context of the health crisis;
* Raising awareness among adults in RO, TR, ES, LV on the importance of creative sectors for European
cultural identity, with an emphasis on music / performing arts and intangible cultural heritage, by
mapping disparate information in the field and producing four Country Reports;
* Improving the access for 40,000 adults from RO, TR, ES, LV to the digital means of information
regarding the intangible cultural heritage at the level of the consortium.

More info: mindsforculture.com

By filling out this form I agree that my data will be used for the following goals: participant selection, organisation process of creative events, receiving information about the project, evaluation, ensuring publicity, personal data keeping, preparing final reports and thus giving data to third parties that evaluate the reports. Data keeper is NGO "Creative minds for culture", adress: "Urdziņas", Murjāņi, Sējas novads; phone +371 27723995, email mindsforculture@gmail.com
Lūdzu, izvēlies anketas aizpildīšanas valodu. / Please, choose the language most convenient to you for filling out the form. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy