Inscripció al Curs de 50 h de "Veu, escriptura i neuroeducació en la diversitat" 2017
Durada del curs: 50 hores
Parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
Preu final 20 €
Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària. Altres perfils de Sanitat, Educadors, Serveis Socials...

LA INSCRIPCIÓ IMPLICA UNA ÚNICA APORTACIÓ de 20 € A L'ASSOCIACIÓ PLE DE VIDA PER COBRIR DESPESES D'ESPAI FÍSIC DELS TALLERS, VÍDEOS, PLATAFORMA, PROFESSORAT...

Per a que sigui efectiva la inscripció, formalitzeu un INGRÉS de 20 € al número de compte de TRIODOS BANK:
IBAN: ES10 1491 0001 2620 3292 4322
Especificant clarament "APORTACIÓ AL CURS "Veu, escriptura i neuroeducació en la diversitat" + la persona que s'ha inscrit.

O també podeu fer-ho mitjançant PayPal: http://dom.cat/19t2

Reconegut pel Departament d'Ensenyament amb el número: REC0033210
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona

*
Escriu el teu nom
Your answer
Primer cognom *
Escriu el teu primer cognom
Your answer
Segon cognom
Escriu el teu segon cognom
Your answer
DNI-NIF *
Has d'incloure-hi la lletra.
Your answer
Home o dona
Adreça
Nom carrer, plaça, avinguda... i número + pis
Your answer
Localitat
Your answer
Codi postal *
Your answer
Telèfon de contacte principal *
Your answer
Telèfon de contacte 2
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Lloc de treball *
Your answer
Tipus centre
Your answer
Codi centre
Your answer
Adreça lloc de treball
Your answer
Localitat centre
Your answer
CP centre
Your answer
Observacions
Your answer
Per poder rebre més informació, si us plau, haureu d'acceptar les condicions legals* *
*En compliment d’allò disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), Associació Ple de Vida, com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra associació, incloent-hi la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb allò establert en la legislació vigent. La informació que ens pugui ser enviada s’incorporarà als sistemes d’informació de Ple de Vida: aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. A través de la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la LOPD, vostè atorga consentiment inequívoc a Associació Ple de Vida per tal que actuï, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, en el tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable. L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte igualment a una obligació de secret; es tractaran segons la LOPD 15/1999 i el Reial Decret 1702/2007, no es podran utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les que s’autoritzen aquí ni per a finalitats comercials o publicitàries, i no es podran cedir a terceres parts. En qualsevol moment, vostè hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, si ho comunica per escrit amb indicació de les seves dades a Ple de Vida, al correu electrònic: pledevida@gmail.com.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.